Zaštita podataka

Registar procedura za obradu ličnih podataka

Nemački zakon o zaštiti podataka o ličnosti predviđa da određene pojedinosti automatizovanih procedura za obradu ličnih podataka moraju da se svima stave na raspolaganje na prikladan način. Mi vodimo detaljan registar procedura za tu svrhu. Saželi smo sledeće informacije za vas u vidu jednog početnog vodiča. Ako želite detaljnije informacije, molimo da se obratite našoj kancelariji za zaštitu podataka. U njoj ćete moći da dobijete informacije o tome da li smo sačuvali podatke o vama i, ako jesmo, koja je njihova priroda.

Molimo da obratite pažnju: sledeće informacije odnose se na sve ono što obuhvata obrada ličnih podataka u našem preduzeću. Posebne napomene o obradi ličnih podataka na našoj internet lokaciji mogu se naći ovde.

1. Naziv i adresa odgovorne kancelarije

Maria Clementine Martin Klosterfrau
Vertriebsgesellschaft mbH
Gereonsmühlengasse 1-11
50670 Cologne
Germany

Telefon: +49 221-1652-0
Faks: +49 221-1652-430

E-pošta: dialog@klosterfrau-service.de

2. Rukovodstvo

Dr Martin Zügel (direktor)
René Flaschker
Christian Heller
Peter Mattes
Sven Sadewasser
Dr Markus Unkauf

3. Rukovodilac obrade podataka u odgovornoj kancelariji

Frank Roth
Rukovodilac glavnog IT sektora

4. Kontakt podaci kancelarije za zaštitu podataka

Putem e-pošte na adresu datenschutz@klosterfrau.de

ili na gore navedenu poštansku adresu

5. Svrha beleženja, obrade ili korišćenja podataka

Mi se bavimo distribucijom i prodajom farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda i druge farmaceutske i apotekarske robe. Lične podatke obrađujemo u skladu sa tom glavnom svrhom. Osim toga, mi obrađujemo podatke u korist naših preduzeća, pre svega kompanija u Grupi Klosterfrau. To se radi u skladu sa svrhom koju su oni definisali i uz njihovu odgovornost.

6. Opis grupa koje čine odgovarajuće osobe

Beležimo, obrađujemo i koristimo podatke koji se odnose na različite grupe ljudi. U nastavku su navedene neke uobičajene vrste podataka:

Odgovarajući korisnici
Ime, kontakt podaci, podaci o bankovnom računu, podaci o kreditnoj sposobnosti i narudžbinama, isporukama, uslovima i plaćanjima

Odgovarajuće zainteresovane strane
Ime, kontakt podaci, interesovanje za proizvode, podaci o pretplatama na bilten i učešće u nagradnim igrama

Odgovarajući ugovarači i pružaoci usluga
Ime, kontakt podaci, podaci o bankovnom računu i narudžbinama, isporukama, uslugama, uslovima ugovora i plaćanjima

Odgovarajući zaposleni
Ime, kontakt podaci, položaj u organizaciji, status kao zaposlenog, penzionera itd., podaci o plati, naknadi ili penziji, podaci o radnom vremenu i podaci dobijeni na osnovu procesa rada, isplate za potrošnju (npr. iz kantine) kao i drugi podaci potrebni za zasnivanje radnog odnosa.

Odgovarajući kandidati
Ime, kontakt podaci, položaj za koji se prijavljuje, kvalifikacije, drugi podaci iz aplikacija, podaci koji se odnose na tok i ishod postupka prijave.

7. Primaoci ili kategorije primalaca podataka

Unutrašnji primaoci gore navedenih podataka jesu naša unutrašnja odeljenja, u meri u kojoj su im oni potrebni da ispune obaveze u svojoj sferi odgovornosti. Spoljni primaoci primaju lične podatke ako se to zahteva po zakonu ili ako je to neophodno da bi se ispunio ugovorni odnos. Neki primeri primalaca obuhvataju šeme socijalnog osiguranja, poreske uprave, nadzorne organe, banke, osiguravajuće kompanije i pružaoce usluga koji obrađuju podatke u našu korist u skladu sa članom 11 Nemačkog zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

8. Zakonski rokovi za brisanje podataka

Lični podaci se brišu kada istekne odgovarajući period zadržavanja određen zakonom ili ako podaci više nisu potrebni za gore navedene svrhe.

9. Prenos podataka trećim zemljama

Podaci se ne prenose zemljama izvan Evropske unije ili Evropske ekonomske oblasti (trećim zemljama).