Obratite nam se!

Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:
CLINRES FARMACIJA D.O.O. BEOGRAD
Pariske komune 11/13, 11070 Beograd – Novi Beograd